Снимки от концерта на ансамбъл Бистрица на 10.10.2009г.
Запис на концерта и репортажа на телевизия Pro-bg можете да гледате във видеогалерията на ансамбъл "Бистрица".
фотография Стефка Иванова © Bistrica-bg.com
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене