Коледен концерт на Лилия Тодорва и Младен Стефанов

На откритата сцена в центъра на Бистрица се състоя поредния коледен концерт с участието на младите таланти Лилия Тодорова и Младен Стефанов.

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене