Видео от коледния концерт на децата от ЦДГ "Щурче"

bydnik2009Видеозапис на коледния концерт "Бъдник" на децата от 15 ЦДГ "Щурче" - Бистрица

http://www.youtube.com/watch?v=dZeJeXpHqTo
http://www.youtube.com/watch?v=Bfg3jCJaeBU
http://www.youtube.com/watch?v=EN3R4yd3h70

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене