Набират се средства за ремонт на манастир Св. Йоаким и Ана
bistrishki_manastir-198_00_iНабират се средства за ремонт на манастир "Св. Йоаким и Анна" в местността Мали дол, част от Мала Света гора. В магазинната мрежа на  Бистрица има сложени кутии за дарение. Инициативата е гражданска. За контакти и допълнителна информация - тел. (08860 045-908, Иглика Гергова
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене