Благотворителен концерт на 15 ЦДГ Щурче
На 11 май 2012 от 16:30 часа в салона на читалище "Св. Цар Борис I - 1909" - с. Бистрица ще се проведе благотворителен концерт на 15 ЦДГ "Щурче". Заповядайте!
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене