Накратко за Бистрица

Бистрица се намира в Западна България, в подножието на Витоша и на 10 километра южно от София. Чистият планински въздух, красивата природа, удобният транспорт, комуникации и близкото разположение до столицата правят селото изключително привлекателно място за живеене и отдих.

Над Бистрица е разположен резерват Бистришко бранище - един от първите резервати в България, обявен за защитена зона през 1934 г. През селото минават две реки - Янчовска и Стара, които се сливат и образуват река Гъбешница, един от притоците на река Искър. Над Бистрица минава Рилският водопровод, по трасето на който е изградена туристическа алея "Канала" - много приятен маршрут с прекрасни гледки, свързващ Бистрица с Железница, Симеоново, както и Алеко и Черни връх по някоя от многобройните пътеки.

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене