БИГ БЕН училище за чужди езици

bigben Училище за чужди езици БИГ БЕН е част от международна верига частни училища с 5 клона в България, които предлагат:

  • чуждоезиково обучение за всички възрасти и нива
  • корпоративни езикови курсове и специализирано професионално обучение в сферите на бизнеса, туризма, банковото дело и информационните технологии
  • специализирана сертификатна подготовка за международните изпити на Cambridge (FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL, TRINITY College London
  • езикови и професионални курсове срещу ваучери по програмите на Агенцията по заетостта, финансирани от европейските фондове

Допълнителна информация можете да получите от брошурата, интернет сайта или фейсбук страницата на БИГ БЕН.

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене