Манастир "Св. Петка"
Бистришкият манастир "Св. Петка" e разположен е в местността Калугерови ливади на Витоша в северозападния край на Бистрица. Основан е през Х в. в близост до старата крепост. Манастирският храм е строен по византийско време върху основите на крепостната черква. През XIV век е разрушен от турците и в земята е построена малка черквица - това място се нарича още и Манастирище. След Освобождението се построява малка черква, просъществувала до 1951 г. През 1956 г. е построена днешната черква "Св.Илия".
 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене