Бъдни вечер

Бъдни вечер в Бистрица

Бъдни вечер е един от най-светлите празници. По стара традиция семейството се събира на празнична вечеря. Жените в семейството се захващат с домакинската работа, приготвят различни постни гозби. Прави се питка с късмети и питка с която се ходи при домашните животни (ако има) - нарича се „вечерняк”. Отгоре на питката се прави кръст от тесто, като в четерите полета, които се образуват от кръста, се поставят всички домашни животни, които семейството притежава. Правят се постни сърми, баница с тиква, вари се традиционна боб чорба. Приготвят се колаци, които се раздават на коледарите, които минават през нощта.

Мъжете в къщата имат за задача да подготвят самата трапеза, която се прави от слама и е на пода. След като е направена масата, се редят гозбите на нея. Мъжете също така правят и традиционното питие за вечерта - греяна ракия. Прави се също и ошав. Преди вечеря семейството се събира и с вечерняка отиват при животните за да им честитят празника, тъй като и те са Божи същества. Кади се с тамян при животните, както и цялата къща, за да бъдат прогонени злите сили и духове.

Сяда се на трапезата, като най-старият мъж в семейството разчупва питката с късмети. Първо се оставя парче пред икона на Света Богородица, а след това раздава на останалите, като започва от най-големия и стигне до най-малкия. Следва молитва и тържествена наздравица. Всеки започва да си търси късметчето в парчето питка.

След като поприключи вечерята е прието да се играе играта „чифт или тек” с помощта на лешници и орехи. Най-възрастният хваща лешници и/или орехи и пита „чифт или тек” - целта е да се познае дали броя е четен или нечетен. Играе се докато не хвърли орехите и лешниците в четирите ъгъла на стаята.

Ако в семейството има момче или неженен мъж се приготвя за настъпващата коледна нощ, като ходи с още ергени коледар - коледарите олицетворяват вестоносците, донесли новината за раждането на Христос. Обличат се в народни носии и се намятат със специални наметала, познати като яморлуци или казано по бистришки - японджаци. Тръгват от къща на къща и пеят обредни песни (Станя нине, господине - тебе пеем, домакине....; Майстор Петър вино пие, насред село, на мегдано...под убаво божур дърво....; Замъчи се божа майка от игната до Божича... та си роди млада Бога, млада Бога и Божича ...) Има различни песни за различните членове на семейството. След като се изпее песента старейшината на коледарската група казва молитва. Тази молитва се знае само от коледарите и се казва бързо. Тази молитва се казва, за да има здраве и берекет в дома, където са минали коледарите. Стопаните даруват коледарите с колаци, плодове, вино и куп други дарове, които са от сърце и се дават за здраве на всички.

 

автор: Драгомир Станиславов

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене