Условия за ползване на сайта

Сайтът bistrica-bg.com е собственост и се стопанисва от фирма Трансбайт ООД - гр. Септември, ул. Хан Аспарух 24, Булстат 112648529 с лице за контакти инж. Васил Методиев. По всички въпроси, свързани с функционирането на сайта bistrica-bg.com можете да се свържете с "Трансбайт" ООД на посочените телефони за контакт или на електронен адрес bistricabg (at) gmail (dot) com

Авторските права на всички материали, публикувани на сайта bistrica-bg.com, освен тези с упоменат друг информационен източник, са на „Трансбайт” ООД. Всяка информация, публикувана на сайта bistrica-bg.com, е предназначена единствено и само за персонално и некомерсиално използване. Публикуваните на сайта bistrica-bg.com материали не могат без предварително писмено разрешение от „Трансбайт” ООД да се публикуват, копират и разпространяват, а така също и да се използват като основа за създаването на нови материали. Нарушаването на настоящите правила водят до гражданско - правна и административна отговорност в съответствие със законодателството на република България.

„Трансбайт” ООД не носи отговорности:

  • за достоверност на рекламни материали, поместени на сайта bistrica-bg.com;
  • за всякакви загуби или последствия, произлезли от използването или от невъзможното използване на информация от сайта bistrica-bg.com;
  • за загуби и последствия във вид на пропуснати ползи;
  • за всякакви неточности, грешки или пропуски, касаещи материали, предоставени на сайта bistrica-bg.com;
  • за срив на информационната система;

Всяка информация, публикувана в bistrica-bg.com, е от надежден източник, но „Трансбайт” ООД не гарантира за нейната изчерпателност и достоверност.

„Трансбайт” ООД си запазва правото във всеки един момент без предварително уведомление да променя условията за ползване на информацията, поместена на сайта bistrica-bg.com.

„Трансбайт” ООД има пълното право да поиска заплащане за използваните материали или на части от материали от сайта bistrica-bg.com.

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене