Крум Матейн

Крум Матейн

"Даровит, самобитен, съвременен автор и изпълнител. С течение на години той е развил свой характерен стил, в който богатата изразителност на шопския диалект се съчетава с куплетната форма и римувания стих. Силно свързани с шопската народна песен (предимно хороводната) са и мелодиите му - и все пак това са авторски мелодии, със своя ясно различима физиономия.

Песните му принадлежат към различни периоди от живота му и към най-разнообразни кръгове от теми. Обединява ги живото отношение на автора към всичко актуално, към съвремеността и всичките прояви в различни планове - от битовия, до космическия, обединява ги безспорния му талант.

Песните му са придружение от собствения му коментар, съчетаващ кръгозора и интересите на един съвременен човек, с трезвата логика и неподражаемата изразителност на шопската диалектна реч."

Вера Златева, "Български фолклор", БАН, книга 2, 1989г.,

 

 

За контакт с нас

общинска администрация
++359 2 992 2021

народно читалище
"Св. Цар Борис I 1909"
++359 2 992 2117

192 СОУ "Христо Ботев"
++359 2 992 2093

15 ЦДГ "Щурче"
++359 2 992 2127

ФК "Витоша" - Бистрица
++359 886 853882http://bistrica-bg.com
contacts@bistrica-bg.com

Търсене